par
mums

 

PAR MUMS
Mēs visi pazīstam tēlu Vinnijs. Cik omulīgs ir Vinnijs, tik omulīgas ir mūsu krāsainās “Vinnija” grupiņas, kur ik dienu rosās bērni kā čaklas bitītes. Vinniju vienmēr piepilda bērnu čalas, smiekli un kņada. Kā Vinnijam medus, mums ir bērnu izaugsme, ko var vērot ik dienu, talants, kuru palīdzam attīstīt un mazais dzīvesprieks, kas staro no bērniem un padara “Vinniju” tik omulīgu.

Lācītis Vinnijs omulīgs tāds,
Tam draugu ir daudz un visi tie sauc:
“Ja Tev skumīgs prāts,
Pie Vinnija tad nāc!
Dziedāt, spēlēt palēkties,
Trīs reiz riņķī apgriezties!

Pum purum, pum, purum, pum, pum.....”iekļauties kolektīvā, radoši darboties, veselīgi reaģēt uz grūtībām un apzinās, ka zināšanas un prasmes tās pielietot ir kvalitatīvas esības pamats.

 
  • Vinnija sākumskolā tiek īstenota pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klasei) programma (11011111)
  • Mācības notiek latviešu valodā
  • Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram bērnam
  • Tiek pielietotas interaktīvās mācību metodes
  • Piedāvājam plašu izvēli ar interešu izglītības priekšmetiem
lācis