Par

mums

 

“Kad bērns ir patiešām aizrautīgi ieinteresēts lietās, kuras tas dara, viņš ir kā ziedošs koks, kas aug un pleš savus zarus dažādos virzienos. Lūk tā bērns mācās, tā bērns aug!  Viņšdzen savas saknes smilšainā augsnē, un kaut arī sākumā koks ir mazs un vārgs, pamazām tā saknīte sasniedz ūdens avotu. Un tad koks uzplauks!”

/amerikāņu psihologs Džons Holts/

 Gluži kā dārznieks, kas savā dārzā rūpējās par viskrāšņākajiem ziediem, tā Privātās sākumskolas “Vinnijs” bērnudārza grupās, pedagogi rada apstākļus bērna vispusīgai augšanai un attīstībai. Drošā un sakārtotā vidē,  kur uzsvars likts uz bērna radošuma, patstāvīgās darbošanās, interešu veicināšanu, emocionālo un sociālo prasmju attīstību, bērns izzin pasauli, gūst prasmes, veido attiecības, pārdzīvo, piedzīvo un aug.

Iekļauties kolektīvā, radoši darboties, veselīgi reaģēt uz grūtībām un apzināties, ka zināšanas un prasmes tās pielietot ir kvalitatīvas esības pamats, ir “Vinnija” pedagoģiskās filozofijas pamatā.

Mēs piedāvājam:

- pirmsskolas izglītības programmu latviešu valodā bērniem no 1,5 līdz 6/7 gadiem ( programmas kods 01011111, licence Nr. V-8354)

- pirmsskolas izglītības programmu angļu valodā bērniem no 3 līdz 6/7 gadiem (programmas kods 01011131, licence Nr. V- 8355)