PROGRAMMĒŠANA

PROGRAMMĒŠANA

Nodarbībās tiek attīstīta algoritmiskā, loģiskā, tehniskā domāšana ar mērķi ieinteresēt programmēšanā un inženierijas pamatos. Šīs prasmes ir ļoti pieprasītas mūsdienu tirgū, tāpēc atklāj talantu jau tagad! Bērniem būs iespēja veidot savas spēles, konstruēt robotus, rakstīt pirmās programmas, protams, labi pavadot laiku. 

DŽUDO

DŽUDO

Džudo klubs "KYODAI"piedāvā iespēju aktīvi pavadīt laiku, trenējoties džudo.

Nodarbības saturs:

• Draudzīgu attiecību veidošana;

• Komandas gara veidošana;

• Disciplīnas mācība;

• Japānas kultūras iepazīšana;

• Vispārējā fiziskā sagatavošana;

• Vingrošana, akrobātika, lokanība;

• Džudo spēles, stafetes, konkursi.

MĀKSLAS STUDIJA

MĀKSLAS STUDIJA

Skolēni apgūs mākslas pamatus zīmēšanā un gleznošanā. Turklāt, radošā darbībā, tiek atpazīts katra skolēna unikālais stils. Pulciņā skolēni rod atbildes uz jautājumu, kā realizēt savas mākslinieciskās idejas.

ANSAMBLIS

ANSAMBLIS

Dziedāšana ir viens no brīnišķīgākajiem pašizpausmes veidiem, kas sniedz daudz pozitīvu emociju. Dziedāšana attīsta ne tikai muzikālās dotības, bet arī intelektuālo, emicionālo un kustību koordināciju. Ansamblī dziedāsim un muzicēsim gan a cappella, gan ar pavadījumu. Mācīsimies nebaidīties no skatuves un attīstīsim savas muzikālās prasmes. Pats galvenais, lai bērniem patīk tas, ko viņi dara!

BLOKFLAUTA

BLOKFLAUTA

Blokflautas spēles nodarbības dod lielu ieguldījumu bērnu muzikālajā un vispārējā attīstībā.Tās palīdz uzlabot sīko pirkstu motoriku, elpošanu, koncentrēšanās spējas, radošo un muzikālo domāšanu. Bērni apgūst nošu raksta lasīšanu un attīsta muzikālo dzirdi. Blokflautas spēle ir relatīvi vienkārši apgūstama, kas ļauj bērniem ātri gūt panākumus, spēlējot dažādus skaņdarbus un pazīstamas dziesmas. Tā rada prieku par kopīgu muzicēšanu ansambļos un solo.

KERAMIKA

KERAMIKA

Bērniem tiek piedāvāta iespēja izprast māla īpašības, iepazīties ar kompozīcijas pamatiem, apgūt keramikas tehnoloģijas, izveidot skaistas un praktiskas lietas, realizēt savas idejas.

DEJOŠANA

DEJOŠANA

Dejošanas nodarbībās strādājam un attīstām sava ķermeņa apzināšanos, stājas uzlabošanu, kustību amplitūdas un precizitātes kontrolēšanu mūsu ķermenī. Attīstām ritma izjūtu, koordinācijas un sīkās motorikas attīstību, trenējam atmiņu. Iemācāmies izpaust savas emocijas caur deju.

FIZIOTERAPIJA

FIZIOTERAPIJA

Nodarbībās tiek izmantotas gan aktīvas, gan pasīvas terapijas metodes, un veiksmīgas terapijas svarīgs priekšnosacījums ir aktīva dalībnieka iesaistīšanās procesā.

Galvenās metodes ir terapeitiskie vingrinājumi (gan aktīvi, gan pasīvi − piemēram, muskuļu funkciju un elpošanas funkciju uzlabošanai, ķermeņa izjūtas veicināšanai), līdzsvara un koordinācijas treniņš, relaksācijas tehnikas, pozicionēšana, mīksto audu tehnikas un locītavu mobilizācija, kā arī dažādas speciālās terapijas. Katram bērnam tiek izveidots individuāls plāns, lai sasniegtu vēlamos rezultātus.

LATVIEŠU VALODA MAZĀKUMTAUTĪBU PĀRSTĀVJIEM

LATVIEŠU VALODA MAZĀKUMTAUTĪBU PĀRSTĀVJIEM

Nodarbības sniedz iespēju mazākumtautību pārstāvjiem papildus mācību stundām mācīties latviešu valodu. Nodarbībās skolēni iemācās gan par latviešu kultūru, gan attīsta komunikatīvās prasmes.

NORVĒĢU VALODA

NORVĒĢU VALODA

Nordplus projekta ietvaros bērni apgūst norvēģu valodas pamatprasmes. Mācās, lai paplašinātu savu redzesloku. Gada beigās rezultātu varēs baudīt ikviens. Tiks izveidota audio grāmata par godu Astrīdas Lingrēnas simtgadei.

lacis