par
mums

Arrow
Arrow
Slider

  • "Vinnija" sakumskolā tiek īstenota pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klasei) programma (11011111)
  • Mācibas notiek latviešu valodā
  • Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram bernam
  • Tiek pielietotas interaktīvas mācibu metodes
  • Piedāvājam plašu izvēli ar interešu izglitības priekšmetiem
aprilis