mēs esam
1. klase

Vecumu grupa /

Pirmais mācību gads ir adaptācijas gads, kad skolotājs ikvienu mācību stundu un tajā apgūto mācību saturu saista ar skolēna iepriekšējo pieredzi, veicina  līdzdarbošanos un pētniecību.  Nodarbības tiek dažādotas un bieži organizētas dinamiskās pauzes. Protams, neiztiek arī bez pirmajiem vingrinājumiem burtnīcās, rokas muskulatūras treniņam, lasītprasmes nostiprināšanas, un nelieliem pienākumiem patstāvības veicināšanai. Mājas darbus cenšamies uzdot maz vai neuzdot nemaz, un arī vērtējumi netiek likti, bet skolēns saņem aprakstu par saviem sasniegumiem, uzsverot sasniegto un to, pie kā vēl būtu jāpiestrādā. 
Sākas  pirmās svešvalodas (angļu valodas) apguve.
Skolēni fakultatīvi  apgūst datoriku, krievu valodu un papildus angļu valodu.