mēs esam
5. klase

Vecumu grupa /

Piektklasnieki aktīvi darbojas Eko skolas padomē, piedalās skolas dzīves organizēšanā un ir paraugs un atbalsts jaunākajiem skolēniem. Skolotāji organizē diskusiju grupas, daudz pievērš uzmanību gan darbam mazās grupās un pāros, gan veicina skolēnu motivāciju strādāt patstāvīgi, radoši, izzinoši individuālo prezentāciju sagatavošanā. Skolēni mācās strādāt ar dažādiem informatīviem tekstiem, izdarīt secinājumus un apkopot informāciju. 
Skolēniem ir ļoti būtiski sākt saprast, kas ir viņu intereses, kādi mācību priekšmeti viņus saista un kāda būtu vēlamā nākotnes profesija, tādēļ skolotāji rīko tikšanās un diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem un  uzņemējiem.
Papildus fakultatīvās nodarbības angļu valodā, latviešu valodā, krievu valodā un vizuālā mākslā.