mēs esam
3. klase

Vecumu grupa /

Skolēni spēj koncentrēties ilgstoši tām nodarbībām, kas viņus interesē un aizrauj. Papildus jau esošajiem fakultatīvajiem-  angļu valodas nodarbībām, krievu valodai un datorikai, nāk klāt arī viena matemātikas nodarbība. Skolēni raksta savu pirmo valsts diagnosticējošo pārbaudes darbu latviešu valodā un matemātika, kura uzdevums ir palīdzēt skolotājam noteikt kā skolēns apguvis sākumskolas vielu un kā turpmāk īstenot katra bērna individuālās vajadzības labāku mācību rezultātu sasniegšanai. Mēs nesalīdzām skolēnu rezultātus , bet salīdzinām katra skolēna personīgos sasniegumus dinamikā.
Skolēni saņem atzīmju vērtējumus matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.