mēs esam
Kamenītes

Vecumu grupa / 2 gadi

dienas
kārtība

  • 08:00
    Bērnu sagaidīšana
  • 08:45
    Brokastis
  • 09:05
    Vispārizglītojošās nodarbības
  • 10:00 - 11:00
    Dodamies āra pastaigā
  • 11:20
    Ēdam pusdieniņas
  • 12:00 - 15:00
    Miedziņš nāk
  • 15:45
    Launadziņš
  • 16:00 - 17:45
    Rotaļas, individuālais darbs ar bērniem, interešu izglītības nodarbības, pēcpusdienas pastaiga (no aprīļa līdz oktobrim), vecāku sagaidīšana
  • 18:00 - 19:00
    Dežurgrupas laiks
Diāna Antoņēviča
Pirmsskolas pedagogs

Diāna Antoņēviča

Ilze Poikāne
Pirmsskolas pedagoga palīgs

Ilze Poikāne

Maija Driksna
Pirmsskolas pedagoga palīgs

Maija Driksna