mēs esam
Mincīši

Vecumu grupa / 5 - 7 gadi

Esam zinātkāri, mīļi, rotaļīgi, dzīvespriecīgi, enerģiski, mums piemīt ļoti daudz īpašības. Mēs baudām katru piedzīvojumiem bagāto bērnības dienu, maziem solīšiem gatavojamies doties uz skolu. Mums patīk sportot, dejot, dziedāt, kā arī apmeklēt dažādus pulciņus. Protams, mīlam arī gardi paēst. Ar lielu interesi klausāmies pasakas un labprāt iejūtamies pasaku tēlos. Katru dienu mācāmies būt pacietīgi, draudzīgi, līdzjūtīgi un iecietīgi. Katra kopā pavadītā diena ar grupiņas draugiem un pedagogiem ir kā krāsains notikums ar kopīgiem priekiem, smiekliem, jauniem sasniegumiem un zināšanām. 

dienas
kārtība

 • 08:00
  Bērnu sagaidīšana
 • 08:45
  Brokastis
 • 09:05
  Vispārizglītojošās nodarbības
 • 10:00 - 11:00
  Dodamies āra pastaigā
 • 11:20
  Ēdam pusdieniņas
 • 12:00 - 15:00
  Miedziņš nāk
 • 15:45
  Launadziņš
 • 16:00 - 17:45
  Rotaļas, individuālais darbs ar bērniem, interešu izglītības nodarbības, pēcpusdienas pastaiga (no aprīļa līdz oktobrim), vecāku sagaidīšana
 • 18:00 - 19:00
  Dežurgrupas laiks
Zanda Alksne
Pirmsskolas pedagogs

Zanda Alksne

Ilva Krauja
Pirmsskolas pedagogs

Ilva Krauja