par
mums

 

Privātā sākumskola "Vinnijs" durvis vēra 2010. gada septembrī, mācības uzsāka 8 skolēni.

2014./2015. mācību gadā sākumskolā mācās 29 skolēni.

Drošā un sakārtotā vidē ir radīti apstākļi, lai katrs skolēns justos labi, un skolas gaitas būtu veiksmīgas. Nelielais bērnu skaits klasē nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, lai ikviens konkrētu uzdevumu paveiktu pēc savām spējām un ar vislabākajiem sasniegumiem.

Izglītības kvalitāte ir viens no vissvarīgākajiem nosacījumiem iestādē. Mācību metožu daudzveidīgs pielietojums – no praktiskiem eksperimentiem dārzā līdz jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Regulāri tiek organizēti semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi pedagogiem, notiek nodarbības kopā ar psihologu.

„Vinnijā” esam centušies apvienot labākās pieredzes darbā ar bērniem, radot vidi pedagogiem strādāt tā, lai mūsu darbība nemitīgi būtu virzīta ar skatu nākotnē.

 
  • Vinnija sākumskolā tiek īstenota pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klasei) programma (11011111)
  • Mācības notiek latviešu valodā
  • Tiek nodrošināta individuāla pieeja katram bērnam
  • Tiek pielietotas interaktīvās mācību metodes
  • Piedāvājam plašu izvēli ar interešu izglītības priekšmetiem
putns